Obezita

Zde se mimo jiné dozvíte:

Nejčastejší dotazy k obezitě:

Jaké jsou příčiny obezity?

To, zda se tuk získaný stravou spálí, nebo uloží do zásob, velmi záleží mimo jiné na tom, jak se po jídle zvýší hladina krevního cukru a následně inzulinu – tedy na tom, jak moc sacharidů strava obsahuje. 

Obezita má jistě celou řadu příčin a stejně jako řada jiných chorob je významně podmíněna geneticky. „Šetřivé“ a „střádané“ geny se ale uplatňují pouze za určitých nepříznivých okolností, kterými jsou dnes zejména stres, nedostatek pohybu, poruchy spánku a špatná strava, přičemž jejich pořadí není důležité a u každého se uplatňují různou měrou.

Jak vznikají tukové zásoby?

Cukr a škrob ve stravě významně zvyšují hladinu inzulinu, který pak ukládá přebytečnou energii do tukových zásob a brání tukové zásoby využít. 

Inzulin hladinu krevního cukru hlídá tak, že ho přesouvá do buněk, kde současně pomáhá jeho zpracování. Buňky pak glukózu spalují, a tu, kterou nevyužijí, ukládají do jater a svalů nebo v malé míře do tukové tkáně. Tuk přijatý ze stravy se ale jako zdroj energie po jídle příliš neuplatní (buňky musely dát přednost glukóze), a proto se ukládá do tukových zásob.

Všechny tyto procesy aktivuje a řídí inzulin. Čím více inzulinu, přebytečného tuku, cukru a škrobů, tím větší ukládání tuku do zásob. Až s určitým odstupem od jídla, po dostatečném poklesu hladiny inzulinu, mohou být tukové zásoby využity jako zdroj energie.
Pokud však jíme 5 x denně, hladina inzulinu mezi jídly zpravidla nestačí dostatečně klesnout. S každým dalším jídlem během dne se také zvyšuje procento přijatých kalorií ukládané do tukových zásob.

Jaká jsou úskalí nízkotučné diety?

Posledních 40 let se výživová doporučení soustředila především na snižování konzumace tuků a potravinářský průmysl rychle přišel s nabídkou spousty nízkotučných a odtučněných výrobků. Většina ale byla plná cukru a škrobu, který se na cukr rychle rozkládá a má proto stejně negativní účinky. Snadnějším řešením obezity než jíst vše a stále počítat kalorie, je nízkosacharidová nebo vegetariánská strava z kvalitních potravin. 

Pokud se nízkotučná strava skládá z hodnotných sacharidů (zelenina, ovoce, celozrnné obiloviny a luštěniny) a obsahuje minimum přidaných cukrů, rafinovaných sacharidů a živočišných tuků, může vést k úspěšné redukci váhy.

Jestliže je ale ve stravě převaha sacharidů ve formě výživově nehodnotných potravin s minimem vlákniny (bílé pečivo, bílé těstoviny, bílá rýže atd.) a nízký příjem tuků je postaven na konzumaci nízkotučných výrobků, u kterých je tuk nahrazen cukry a škroby, je situace výrazně horší. Vyšší hladina inzulinu a vyšší konzumace fruktózy totiž brání úbytku váhy.
Úskalím této stravy také je, že je výživově chudá a může být chuťově méně uspokojivá (protože tuk je nosičem chuťových látek). Vlivem kolísání hladiny inzulinu a krevního cukru může vést k výraznějším pocitům hladu mezi jídly a nežádoucímu „dojídání se”. A protože jsou tuky při této dietě tabu, sáhne většina lidí při tomto dojídání po nějaké formě sacharidů a kolotoč s ukládáním tuků se točí dál.

Jak přispívá nízkosacharidová strava ke spalování tuků?

Vyšší příjem tuků na úkor sacharidů může paradoxně vést k redukci přebytečných kilogramů, protože při nízkém příjmu sacharidů se krevní cukr nemůže uplatnit jako hlavní zdroj energie a buňky začnou spalovat tuk přijatý stravou. 

Je-li strava bohatá na tuky a chudá na sacharidy, inzulin se téměř nezvýší, protože jeho stimulem je zejména zvýšení hladiny krevního cukru způsobené sacharidy z jídla. Nižší hladina inzulinu také znamená menší tendenci k ukládání přebytků do tukových zásob a větší uvolnění přebytečné energie ve formě tepla. Po využití tuků ze stravy metabolismus také rychleji přepíná na využití tuků ze zásob. 

Malé kolísání inzulinu spolu se sytivým účinkem tuků vede k menším pocitům hladu mezi jídly, umožňuje delší vylačnění a díky tomu i snížení počtu jídel během dne. Dostatečný interval mezi jídly je velmi důležitý k tomu, aby metabolismus využíval své tukové zásoby.

Jak přispívá vegetariánská strava ke spalování tuků?

Principem vegetariánské stravy je vyřazení masa a tedy i živočišných tuků z jídelníčku, což má už samo o sobě na redukci váhy významný vliv. V kombinaci s omezeným příjmem rafinovaných sacharidů lze pak správně praktikovanou vegetariánskou stravou dosáhnout trvalého snížení a udržení optimální hmotnosti. 

Výhodou správně praktikované vegetariánské stravy je minimalizace vysoce průmyslově zpracovaných potravin, což znamená méně doslazování a současně nižší příjem tuků. Kombinace přirozeně se vyskytujících sacharidů s kvalitními bílkovinami a nižším příjmem tuků je také možnou cestou k omezení příjmu kaloricky bohatých ale výživově nekvalitních potravin, a proto i prevencí a možnou dietoterapií cukrovky. Vegetariánskou stravu při léčbě diabetu také oficiálně doporučuje Česká diabetologická společnost. 

Odborná publikace Vegetariánská strava v léčbě diabetu například uvádí: „Problém všech obézních osob s metabolickým syndromem, jehož součástí je i zvýšená hladina krevního cukru, je udržet dlouhodobě redukční dietu. Řada z nás je schopna rychle shodit pár kilogramů, ale většinou se postupně vrací původní hmotnost a často skončíme dokonce na váze vyšší. Jednou z možností, jak na genetiku vyhrát a prakticky dodržet potřebná doporučení, je vegetariánská dieta”.

DOPORUČENÍ:

  • Chcete-li trvale zhubnout, změňte kromě jídelníčku celou životosprávu, včetně dostatečného spánku a pohybu.
  • Omezte konzumaci cukrů, kterým dá tělo při spalování energie vždy přednost a tuky ze stravy uloží do zásob.
  • Jezte dosyta, ale méně často, aby došlo i na spalování tukových zásob.
  • Sacharidy nahraďte kvalitními tuky, které více zasytí a sníží vaši chuť k jídlu.
  • Pokud vám nízkosacharidová vysokotuková strava s vyšším podílem masa nevyhovuje, můžete snížení váhy dosáhnout i správně složenou vegetariánskou stravou.
 
cpk > Obezita